sortáv
| 2016. szeptember 23 11:08:49 | közérdekü |

Idén is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz

A körmendi képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjhoz való csatlakozásról szóló előterjesztés. A testület döntése értelmében a körmendi rászoruló fiatalok idén is pályázhatnak az önkormányzat által nyújtott anyagi támogatásra.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a hatályos kormányrendelet alapján kizárólag azok a hallgatók részesülhetnek, akik körmendi lakcímmel rendelkeznek, szociálisan hátrányos helyzetűek, és akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

| 2016. szeptember 21 11:29:07 | körmendi hírek |

Ülésezik az önkormányzat

    KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
  

M E G H Í V Ó

 Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. szeptember 22-én (csütörtökön) 8.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 N A P I R E N D

 Nyilvános ülés keretében:

 1.    Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadása, víziközmű-szolgáltatás kapcsán, 2017-2031 közötti időszakra
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.    Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez
Előterjesztő: Bebes István polgármester

| 2016. szeptember 14 19:30:03 | körmendi hírek |

Kulturális Örökség Napjai Körmenden


Márványterem

A Kulturális Örökség Napjain szervezett rendezvények célja, hogy megismertessék a polgárokat a kulturális örökségükkel, valamint felhívják a figyelmet ezen örökség megőrzésére, védelmére. Csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk
| 2016. augusztus 24 11:29:22 | körmendi hírek |

Körmendi Napok 2016 összes képgaléria

| 2016. augusztus 23 11:13:04 | körmendi hírek |

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA

Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek:

1. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium