sortáv
| 2017. február 28 10:16:21 | körmendi hírek |

Pályázati felhívás

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi elkülönített pénzalapjára a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 19/2014. (X.31.) számú rendeletében meghatározottak szerint, a rendelkezésre álló keret erejéig, sport és kultúra területén

PÁLYÁZHATNAK

helyi civil közösségek, egyesületek továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, valamint magánszemélyek kulturális és sport programjaik megvalósítása érdekében. (A kiemelt egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!)

A pályázat nyílt, tehát pályázatot bármely fent felsorolt szervezet, intézmény vagy magánszemély benyújthat.

| 2017. február 24 08:45:26 | körmendi hírek |

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL


M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 28-án (kedden) 14.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.  

NAPIREND

Nyílt ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester
| 2017. február 19 08:56:17 | körmendi hírek |

Rönkhúzás 2017További képek a Rönkhúzás 2017 képgalériában Fotó: Jámbori
| 2017. február 16 11:59:13 | körmendi hírek |

Színházi előadás - A balek

| 2017. február 13 11:14:56 | körmendi hírek |

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 Körmend Város Önkormányzata ezennel
kiírja a

  Boldog Batthyány-Strattmann László
ösztöndíjpályázatot

 FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRAPályázati feltételek:

 A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

 1.      állami felsõoktatási intézményben, illetve az illetékes Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott, elsõ, teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesznek részt,